header img
img

Mục đích tổ chức:

Phát triển nghề hướng nghiệp chuyên nghiệp ở Việt Nam và Quốc tế

Chia sẻ và giao lưu kiến thức quốc tế về các hoạt động hướng nghiệp với các chuyên gia ở Việt Nam và thế giới

Tổ chức phi lợi nhuận, phục vụ các hoạt động hướng nghiệp của cộng đồng.

img

Hoạt động:

Dưới đây là lịch hoạt động dự kiến của Hiệp hội trong năm 2021: 

1. Hoạt động dành cho chuyên gia hướng nghiệp:
- Kỹ năng cần có cho người hướng nghiệp chuyên nghiệp (15/5/2021)
- Tư vấn hướng nghiệp Nghề Môi giới và Quản lý Bất động sản (26/6/2021)
- Tư vấn hướng nghiệp Nghề Kế toán (28/8/2021)
- Ra mắt Cẩm nang hướng nghiệp viên và phiên bản cập nhật Danh mục nghề nghiệp hiện đại GISCO (28/8/2021)
- Năng lực của chuyên gia tư vấn hướng nghiệp (30/10/2021)
- Tư vấn hướng nghiệp Nghề Quản trị du lịch khách sạn (25/12/2021)

2. Hoạt động hướng tới cộng đồng:
- Ngày hội hướng nghiệp: "Học một ngành, làm nhiều việc" (24/4/2021)
 Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Hội thảo tại Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (7/2021)
...cùng các hoạt động khác.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm làm nghề và trải nghề trên Group: HIỆP HỘI CHUYÊN GIA HƯỚNG NGHIỆP QUỐC TẾ (ICCA). Bài ấn tượng sẽ được chọn đăng trên chuyên trang Hướng nghiệp Career.gpo.vn, chuyên mục chuyên gia chia sẻ về nghề.

img

Thành viên tham gia:

Chuyên gia trong tất cả các ngành nghề (có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm nghề) trên toàn thế giới, được Ban điều hành Hiệp Hội sát hạch

Yêu thích và đam mê chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp cho cộng đồng

Có nguyện vọng phát triển bản thân không ngừng

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

01

Được cập nhật liên tục kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về nghề hướng nghiệp

02

Được cập nhật và học hỏi các kiến thức từ các chuyên gia về nghề của mình và các ngành nghề khác nhau

03

Được cập nhật và học hỏi các kiến thức về thị trường lao động của các ngành nghề của Việt Nam và thế giới

04

Được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia ở Việt Nam và thế giới

05

Được tham gia đội ngũ và trở thành Chuyên gia hướng nghiệp Quốc tế

06

Có cơ hội hành nghề và có thu nhập từ việc hướng nghiệp quốc tế

07

Cơ hội làm nhân hiệu (thương hiệu cá nhân) hiệu quả